A 80/20 SZABÁLYO(OK)

A 80/20 SZABÁLYO(OK)

Richard Koch 80_20

A Pareto törvény, a 80/20-as szabály, régóta úgy hódította meg a tájat, mint egy vándor szikla: olyan empirikus törvény ez, amelyet senki sem tud megmagyarázni – idézi Richard Koch Josef Steindlt. A szerzőt ez a végső soron rejtélyes és nehezen magyarázható törvény egyszerre szórakoztatja és bosszantja, de hasznossága – szerinte – vitathatatlan. Ezt egy későbbi művében azzal is mutatja, hogy nagyhatalmú természettörvénynek mutatja be, 92 másik hasonló gyakorlati szabállyal együtt.
Nos, ha nehéz is kordában tartani, mint a természettörvényeket, mindenképp a közgazdaság kedvence, talán a legtöbbet ünnepelt törvénye. Mert hasznos. Mert megbízható. Mert nincs kivétel. Egy rapper meg is énekelte. A refrén beszédes:

A 80/20-as törvény a siker kulcsa,
A 80/20-as törvény: érj el kevesebbel többet,
A 80/20-as törvény a siker kulcsa,
A 80/20-as törvény: érje el többet.

Eredetileg, amikor még nem nevezték el 80:20-as törvénynek, a jövedelemelosztás mindenkor aránytalanságáról szólt, annak aszimmetrikus voltáról. Ez Pareto svájci közgazdász érdeme. Manapság csak a közgazdászok, azok között is elsősorban a makró ökonómusok idézgetnék, ha nem derült volna ki, hogy szinte az élet minden területén igaz. A természet, és vele a társadalom, alapvetően nem az egyenlőséget támogatja, hanem az egyenlőséget. Még Jézus is.

„Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.”- idézi Szent Máté.(Mt 13,12; 25,29)

Meg is világítja a talentumokról szóló példabeszédben. A jövedelem egyenlőtlensége a talentumok, az adottságok, a magatartás és szemlélet egyenlőtlenségéből adódnak. A példabeszéd szolgájától nem azért vonták meg a keveset is mert nem tudott versenyezni a nálánál tehetségesebb, előnyösebb pozícióból indulóval, hanem azért, mert a saját adottságaival nem élt. Nem akart kockáztatni, és ez volt a legnagyobb kockázat: vesztére lett. A 80/0-as törvény nem moralizáló egyenlőségpártiak ideológiája, hanem tettre kész vállalkozók alapelve. Koch könyvét mindig újból és újból el kell olvasni, elmélkedni rajta, és feltenni a kérdést magunkban: erőmet arra fordítom, ami a legtöbb gyümölcsöt termi, vagy elfecsérlem felesleges dolgokra? Ez az MbJ kurzus egyik vezérfonala is lesz: Különösen perdöntő a célkitűzések meghatározásában és újraértékelésében, folyamatos ellenőrzésében, valamint az időgazdálkodásban. Úgy is mondhatnám, ha sikerül erőfeszítéseidet, azok legalább egy ötödét következetesen a lényegre irányítani, úgy a sikered négy ötöde biztosított, és ne fájjon fejed a maradék egy ötöd, avagy 20 % miatt: Arra rengeteg időd lesz, de talán okosabb, ha elmész teniszezni agy golfozni.

Koch Richard. The 80/20 Principles. The Secret of Achieving More With Less, (A 80/20-as törvény: Annak titka, hogyan érjen el kevesebbel többet.) London-Boston: Nicholas Brealey Publishing. 2007.

[1] Koch Richard: The 80/20 Principe and 92 Other Powerful Laws of Nature. London-Boston: Nicholas Brealey Publishing. 2014.

[2] https://soundcloud.com/richardkoch/wyatt-mogee-jackson-80-20

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *