Mi az MbJ?

Küldetésnyilatkozat

Az MbJ mint közösség és mozgalom elkötelezi magát a katolikus Egyház szociális tanításának és e tanítás bibliai és evangéliumi gyökereinek tanulmányozására, népszerűsítésére és széleskörű ismertetésére, az elméletben és a gyakorlatban. Ez utóbbi tevékenység mindenekelőtt a pápai Justitia et Pax Bizottság által kiadott „Az Üzleti Vezető Hivatása” című dokumentum alapelveinek megvalósítását jelenti mind az egyes vállalkozásokban, mind azok összefogásával, mindig a közjó javára.

Munkamódszerünk mindenekelőtt vezetői szemináriumok és azt megalapozó és segítő lelkigyakorlatok, szakmai műhelyek és eszmecserék szervezése, illetve következetes hálózatépítés a korábbi szemináriumok végzettjei között. Mind az alapeszmék, mind módszereink népszerűsítését segíti a bemutatkozó jellegű üzleti reggelik, kóstolók, próbanapok szervezése, vagy reprezentatív szimpóziumok megtartása, továbbá az intenzív kapcsolattartás a médiával. Az eddigi tapasztalat alapján láthattuk és tudatosan vállaljuk, hogy ez a kapcsolati tőke és a barátság ápolása kiemelten segíti a kezdő, induló vállalkozókat, startupokat, és hozzájárul, hogy az évek során felhalmozott közösségi tudást továbbadjuk a jövő nemzedéknek.

MbJ Krónika
HOL KEZDJEM?

Először volt az menedzser múltam nógatás, magyarázzam meg, hogyan egyeztethető össze a jezsuita jelennel. Sokan nem tudtak és nem tudnak nagyobb ellentétet elképzelni. Voltak, akik válaszomat megismételhetetlenül személyesnek tekintették: „Jó, ez nálad így volt, de úgy általában marad az összeférhetetlenség.” A kérdés azonban átalakult, és már így szólt: „Hogyan lehetek egyszerre vállalkozó és hívő keresztény?” Előadásokra kértek fel, és én evangéliumi idézetekkel bizonygattam, hogy ez lehetséges, sőt kötelesség, annak, akinek a vállalkozás a hivatása. A megtapsolt beszéd azonban csak akkor vált elfogadott útmutatássá, amikor összeállt koherens egésszé, egyfajta tanfolyammá. Ehhez a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok ismételt tapasztalata kellett, amelyet ötvöztem saját üzleti és egyéb, vezetői tapasztalataimmal, és így mutattam be, mint kerek egészet a kolozsvári Manrézában, 2004 nyarán. A meglepetés az lett, hogy a részvevők ott a helyszínen integrálták saját aktuális vezető és vállalkozói gyakorlatukat. Ez lett az első Management by Jesus vezetői szeminárium. S miért e név, amely sokakat megbotránkoztatott?

Bővebben

Még korábban, mint aktív menedzser tanonc előbb a fontainebleau-i üzleti iskolában, a legendás INSEAD-ban (1969-1970-ben), kaptam alapos képzést a tudományosnak mondott üzleti vezetésben, ahol természetesen a legaktuálisabb elméletekkel és az akkori gyakorlattal ismertettek meg. Már akkor ráismertem néhány elemben Jézusra, arra, ahogy apostolait vezette. Ezt akkor inkább bizarrnak tartotta – de nem véletlennek – és amikor elszaporodtak a könyvpiacon a „Management by…” típusú szakkönyvek, kezdett az ügy bosszankodni és kihívássá nőni. Ki mindenkit nem tartottak egyes szerzők követendő példának: Mózes, Dzsingisz Kán, Attila, Machiavelli! Barátaimnak lelkes pohárköszöntőkben bizonygattam, és többnyire terített asztal mellett, hogy Jézus messze fölülmúlja őket. „Írd meg!” – kezdtek biztatni. Meg is írtam végre valahára, és a kéziratot több mint ötszázan olvasták és használják, így az MbJ szemináriumok eddigi részvevői, de néhány neves vállalkozó is, aki ugyan nem jönne el egy szemináriumra – mondván annyi ideje nincs – de megtiszteltek azzal, hogy elolvassák, sőt ajánlást is írtak hozzá. Az MbJ mozaikszó közben egyfajta branddé vált, de a leendő olvasó kedvéért adtam az egésznek egy kettős alcímet, ahogy a két legbefolyásosabb modern vezetői elméletet integráltam az anyagba: Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban. Ami, mint sejthető, program is, nemcsak nekem, hanem az eddigi és a leendő szemináriumok részvevőinek, és könyvem olvasóinak is.

TIZENKÉT ÉV AZ MBJ EDDIGI PÁLYAFUTÁSA

Sok helyszínen, sok önkéntes segítő önzetlen asszisztenciája tette lehetővé, hogy az üzenet letisztuljon, újabb gyakorlati elemekkel gyarapodjon. Ma már például, minden ún. modulhoz, szerkezeti elemhez jár egy a részvevők által kitöltendő leegyszerűsített kérdőív, mely rögzíti számukra tapasztalatuk milyenségét: segíti vagy sem céljaik elérését? Ennek további előnye, hogy a nagyon is egyéni – tehát elvileg megismételhetetlen – tapasztalatok összehasonlíthatóvá váltak, nemcsak egy-egy szeminárium idejére, hanem kinek-kinek kollégái és/vagy beosztottai szintjén is. További hozama az eljárásnak, hogy immár meggyőződésem szerint a szeminárium maga is megfelel a végső kritériumnak, amit a tartós (és nem röpke idejű) siker nevében minden vállalkozással szemben felállítottam: bárki, aki kellően motivált folytathassa a megkezdett művet. A mai napon a terveim szerint ketten a 12 fős „apostoli csapatból”, mely vállalta, hogy egyelőre még az én részvételemmel, de önállóan, saját belátásukat és tapasztalataikat beépítve „adják le” az alapszemináriumot, egy lelkigyakorlaton vesznek részt a dobogókői Manrézán, hogy elmélyítsék a lelki alapokat. Ahogy egyikük mondta: hogy legyen a szó teljes értelmében „by Jesus”. Manrézáról Manrézára vezetett az utunk, és hívlak benneteket, vállalkozókat, hogy merjetek rálépni erre a caminóra…

MbJ programok

Ezek közös célja, hogy a magyar vállalkozók és azok vezető munkatársai megismerjék és magukévá tegyék az Egyház társadalmi tanítását, nem pusztán eszmei síkon, hanem saját vállalkozásiak mindennapjaiban, gyakorlatában. Eszközei a következők:

1MBJ SZEMINÁRIUM

mbj csoportkep

Célcsoport: mindenek előtt kkv tulajdonosi köre és azok közvetlen munkatársai, de a részvevők egynegyede/egyötöde általában non profitszervezeteket vezet felső vagy középszinten. A tapasztalat szerint a szemináriumok színes összejövetele jó hatással van a csoportdinamikára és ösztönzi a „post-seminar” együttműködést is a végzők között.
Módszer: interaktív beszélgetés, eszmecsere ahol a részvevők, miután elméleti alapozást kaptak a moderátortól, megosztják egymással tapasztalataikat az adott kérdésben. A műhely-jellegű a párbeszéden alapuló szeminárium programja tudatosan „levegős”, hogy bőséges idő maradjon az informális beszélgetésekre.
Eszmei alapok: Szent Márk evangéliuma, mely jegyzőkönyvszeren rögzíti Jézus csapatépítő és a hosszú távú célokat előnyben részesítő, tartós sikerre irányuló pedagógiáját, valamint a legfrissebb modern menedzsment irodalom gondosan kiválogatott szemelvényei.
Hossza: három nap és három este, mindig csütörtök estétől vasárnap délig.
Egyedi szemináriumok: A nyilvánosan meghirdettet, 12 főre szabott vegyes részvételű szemináriumok mellett felkínálunk egy-egy cégnek, szervezetnek „magánrendezvényt” is, egyazon munkaadó vezető munkatársinak, illetve családi cég tulajdonosi körének.

2LELKIGYAKORLAT – JESUS FOR MANAGER

Ez a Szent Ignác-i vezetett vagy kísért lelkigyakorlat sajátos válfaja, amennyiben a vállalkozó és/vagy a menedzser (mint megbízott vállalkozó) sajátos lelki igényeire és konfliktusaira összpontosít, azokra keres választ egyfelől a csendben és összeszedettségben, másfelől a figyelmes, a másikra odahallgató párbeszédben, megosztásban. Az MbJ szeminárium tíz moduljából hármat mélyít el: a célkitűzés megfogalmazását, a csapatépítést és az ünnepet. Más szóval: a részvevő arra keres választ egy kísérő, lelki „coach” tapintatos irányításával, hogy mi az ő feladata és küldetése, hogyan nyer jen meg ennek másokat, hogy az egyéni küldetés(ek) közös feladattá, közös küldetéssé váljanak, és hogyan ünnepeljük meg együtt a „sikert” az Úrban, aki a sikert adja?
Módszer: egyéni megfontolások a kísérő által felkínált szempontok alapján felváltják a közösségi megfontolásokat, egy-egy témát mindkét oldalról megközelítve. majd összevetve egymás megoldásait egy közösségi megosztásban. A lelki kísérő ezenkívül napi egy személyes beszélgetést is felajánl a lelkigyakorlatozónak.

3ALUMNI TALÁLKOZÓ

mbj alumniA szemináriummal vagy lelkigyakorlattal nem ér véget az MbJ lehetséges hatásköre, hanem éppenséggel csak elkezdődik. A magyar vezetői szemináriumok gyakorlatában teljesen szokatlan módon a végzősök rendszeresen találkoznak, vagy saját szerezésben, az eredeti felállásban és összetételben, vagy központi szervezésben, de egy-egy alumnus és/vagy alumna meghívására a különböző évjáratokat eszmecserére és barátságra sarkallva. Ilyenkor a házigazda egyúttal bemutatja saját üzemét, vállalkozását, többnyire munkatársai bevonásával.

4MBJ NŐI TEADÉLUTÁN

Célcsoport: a korábbi szemináriumok hölgy részvevői és a férfi „szeminaristák” feleségei. Többnyire egy budai kávézóban találkoznak. A találkozás lényege egymás életének, munkásságának, családi, társadalmi, egyházi feladataink
megismerése. Elmondjuk egymásnak, hogyan valósítható meg egy-egy MbJ szeminiáriumi „modul”tanítása a mindennapokban.

Ebből a körből áll össze alkalmanként az MbJ rendezvények ld.szimpóziumok önkéntes segtő
csapata is.

Csapatunk
Kiss Ulrich SJ
Kiss Ulrich SJ
ötletgazda és moderátor
Gauser Katalin
Gauser Katalin
tréner
Szenczi György
Szenczi György
vezetési tanácsadó
Cseri Katalin
Cseri Katalin
asszisztens
Czégé Zoltán
Czégé Zoltán
partner
Juhász Tibor
szeminárium szervező